Express & gratis fraktalternativ        Snabba leveranser       Över 300 smaker                 

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter Från och med 2022-07-01 behöver du som återförsäljare av e-juice & e-cigaretter som har dödskalle-symbolen (klassificeringen Acute Tox. 3, akut giftigt) inneha ett tillstånd från länsstyrelsen att få hantera och sälja “särskilt farliga kemiska produkter”. Detta gäller e-juice, förfyllda poddar och engångs e-cigaretter (disposables) som har mer än 1,66% nikotin (i vikt). Du behöver detta tillstånd om du säljer till privatpersoner och/eller andra företag

OBS! Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är cirka 8-12 veckor.

 • Information från Kemikalieinspektionen

  Från och med den 1 juli måste företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar.

  Kemiska produkter som är särskilt farliga omfattas av svenska regler om tillstånd. Det gäller till exempel e-vätskor med så hög halt nikotin att de ska märkas med symbolen dödskalle.

  Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen i Sverige, såväl mindre tobakshandlare som större distributörer samt e-handlare. De företag som säljer e-vätskor med låg nikotinhalt och därmed utan dödskallemärkning, kan fortsätta sälja sådana e-cigarettvätskor utan tillstånd från länsstyrelsen.

  Tidigare har vi bedömt att tillståndsreglerna inte kan tillämpas för e-vätskor, men vi gör nu bedömningen att kravet på tillstånd ska gälla vid försäljning från den 1 juli 2022. Samtidigt undantas kravet på tillstånd för privat hantering av dödskallemärkta e-vätskor.

  Läs mer om reglerna här

  2022-05-06 Handlare måste ha tillstånd för att sälja dödskallemärkta e-cigarettvätskor

 • Förberedelser

  För att söka kemikalietillstånd behöver du förbereda följande:

  • Du behöver ha säkerhetsdatablad för samtliga produkter med dödskallemärkning tillgängliga på svenska även kallat SDS,
  • Ha separata avfallskärl för särskilt farliga kemiska produkter. I det här kärlet ska allt som är kontaminerat av nikotin (flaskor, engångs e-cigaretter, poddar, papper med mera) läggas. Allra smidigast är att kontakta ett avfallshanteringsföretag.
  • Fastställda rutiner kring hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Utbilda personalen kring dessa rutiner.
  • Kontrollera att produkterna inte har åtkomst av obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan kontaminera mark och vatten.
  • (Försäljning till annat företag (B2B): Du ska dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Datum för försäljning, produktens namn och volym, vem köparen är samt dennes adress samt säkerställa att de du säljer till har detta tillstånd. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner då det inte finns krav på att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att få köpa e-vätskor & e-cigaretter.)
 • Säkerhetsdatablad

  Här har vi samlat säkerhetsdatablad (SDS) för de produkter vi har på den svenska marknaden.

  Klicka här
 • Ansökningsprocessen

  Klicka här för att påbörja din ansökan. Ansökan sker via länsstyrelsens hemsida.

  Steg 1 av 13: Ange typ av ansökan

  Ange att ansökan är för “Försäljning/yrkesmässig överlåtelse av övriga särskilt farliga kemiska produkter”.

  Steg 2 av 13: Ange Länsstyrelse

  Välj den länsstyrelse som ditt företag har sitt säte i. Har du butiker i flera olika län behöver du skicka in separata ansökningar per län.

  Steg 3 av 13: Kommun för överlåtelse eller privat hantering

  Ange vilken kommun som ni överlåter era produkter till konsument/företag i. Har ni butiker i flera kommuner i samma län, ange då samtliga kommuner separerat med kommatecken.

  Steg 4 av 13: Välj vad ansökan avser

  Här väljer du “Nytt tillstånd” och går vidare.

  Steg 5 av 13: Uppgifter om sökande

  Ange uppgifter om ditt företag: namn, org. nr, utdelnings- & besöksadress osv.

  Steg 6 av 13: Kontaktperson

  Ange en kontaktperson för frågor avseende kemikaliefrågor, hantering av kemiska produkter, överlåtelse eller miljösamordnare.

  Steg 7 av 13: Överlåtelseplatser inom samma län

  Ange adressuppgifter för samtliga överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning kan du hitta på Lantmäteriets “Min Karta”.

  Steg 8 av 13: Produktinformation

  Då e-juice och engångs e-cigaretter (disposables) kommer i många olika varianter, så har vi i samråd med länsstyrelsen valt att ange generella produkter i detta avsnitt som ska täcka dessa behov.

  Exempel:

  Produkt 1

   • Produktnamn:
    Generell ecigg/e-juice 1
   • Produktens mängd (kg/år):
    xxx (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år 20kg motsvarar ca 190 engångs i veckan)
   • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
    Detta är frivilligt att fylla i
   • Användningsområde (Maximalt 250 tecken):
    Engångs e-cigarett eller e-juice innehållandes nikotinvätska

  Ämne 1:

    • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering:
     Nicotine salicylate
    • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer:
     29790-52-1
     • 1) Ämnets koncentration %:

      >2%

  Produkt 2

   • Produktnamn:
    Generell ecigg/e-juice 2
   • Produktens mängd (kg/år):
    xxx (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år 20kg motsvarar ca 190 engångs i veckan)
   • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
    Detta är frivilligt att fylla i
   • Användningsområde (Maximalt 250 tecken):
    Engångs e-cigarett eller e-juice innehållandes nikotinvätska.

  Ämne 1:

    • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering:
     NIKOTIN (ISO)
    • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer:
     54-11-5
    • 1) Ämnets koncentration %:
     >2%

  Produkt 3

     • Produktnamn:
      Generell ecigg/e-juice 3
     • Produktens mängd (kg/år):
      xxx (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år 20kg motsvarar ca 190 engångs i veckan)
     • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
      Detta är frivilligt att fylla i
     • Användningsområde (Maximalt 250 tecken):
      Engångs e-cigarett eller e-juice innehållandes nikotinvätska.

  Ämne 1:

      • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering:
       Nicotinesulfat
      • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer:
       65-30-5
      • 1) Ämnets koncentration %:
       >2%

  Produkt 4

       • Produktnamn:
        Generell ecigg/e-juice 4
       • Produktens mängd (kg/år):
        xxx (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år 20kg motsvarar ca 190 engångs i veckan)
       • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
        Detta är frivilligt att fylla i
       • Användningsområde (Maximalt 250 tecken):
        Engångs e-cigarett eller e-juice innehållandes nikotinvätska.

  Ämne 1:

        • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering:
         nicotine benzoate
        • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer:
         88660-53-1
        • 1) Ämnets koncentration %:
         >2%

  Produkt 5

         • Produktnamn:
          Generell ecigg/e-juice 5
         • Produktens mängd (kg/år):
          xxx (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år 20kg motsvarar ca 190 engångs i veckan)
         • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg)
          Detta är frivilligt att fylla i
         • Användningsområde (Maximalt 250 tecken):
          Engångs e-cigarett eller e-juice innehållandes nikotinvätska.

  Ämne 1:

          • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering:
           Nicotine Lactate
          • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer:
           15197-02-1
          • 1) Ämnets koncentration %:
           <3,6%

  Steg 9 av 13: Förvaring och rutiner, m.m.

  Här förklarar du hur du/ni förvarar produkterna, hur ni hanterar avfall samt hur ni förhindrar att obehöriga får åtkomst till produkterna.

           • Maxlager (kg):
            xxxx (räkna ut hur många kg av produkterna som ni högst kommer att lagerhålla samtidigt)
           • Förvaring av produkt
            Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. Styckvis förpackade i plastflaskor och eller i plasthölje , med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong.
           • Förhindrande av utsläpp till mark och vatten
            Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.
           • Förhindrad åtkomst för obehöriga
            I centrallagret förvaras produkterna i en lokal med larmklass 3. I butik förvaras produkterna bakom disk samt i lageryta med kameraövervakning. Endast behörig personal har tillgång till produkterna innan försäljning.
           • Hantering av eventuellt uppkommet avfall
            Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.
           • Rutiner för särskilt farliga produkter
            Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning. Se bifogat dokument kring rutiner vid hantering av särskilt farliga produkter.

  Steg 10 av 13: Allmänna hänsynsregler

  Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

  Exempel:

  Ange hur kunskapskravet uppfylls:

  Anställda har fått ta del av de rutiner (bifogat) som gäller vid hantering och förvaring av särskilt farliga kemiska produkter. Personal som säljer till slutkunder är utbildade i hantering av produkterna, samt utför ålderskontroller via vårt egenkontrollprogram som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.

  Ange hur ni jobbar med produktvalsprincipen:

  I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt och även nikotinfritt, som ett alternativ.

  Läs mer om produktvalsprincipen.

  Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls:

  Försiktighetsprincipen uppfylls bland annat genom att endast sälja och hantera nikotinprodukter som är godkända och reglerade av EU samt svenska kemikalielagar. För att förhindra att minderåriga ska få tag i produkterna, följer vi våra egenkontrollprogram där strikt 18-årsgräns oavsett vara gäller både online och i butik.

  Läs mer om försiktighetsprincipen.

  Steg 11 av 13: Dokument som bifogas ansökan

  Säkerhetsdatablad: Bifoga samtliga säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter som du ska sälja. Det är viktigt att dessa är på svenska.

  Förvaring och rutiner: Bifoga en PDF med information om hur era rutiner ser ut kring förvaring, hantering och kassering sker för produkter med särskilt farliga kemikalier. Detta underlag kan användas för att utbilda er personal och ska anpassas helt för er verksamhet.

  Produktvalsprincipen: Vi valde att inte bifoga detta

  Försiktighetsprincipen: Vi valde att inte bifoga detta

  Kunskapskrav: Vi valde att inte bifoga detta

  Annat dokument: Här bifogade vi en lista över samtliga produkter vi ska sälja, tillsammans med ett års försäljningshistorik. Huruvida detta är ett krav eller inte kan vi i dagsläget inte svara på.

  Steg 12 av 13: Välj betalningsmetod

  Här kan du välja att betala via kort eller bankgiro. Välj något av dem för att få instruktioner.

  Steg 13 av 13: Granska

  Gå noggrant igenom all information du angett så att allt ser bra ut. När det ser bra ut är det dags att betala.